MENU
X

Bodil Sohn, Else Ploug Isaksen

MIND BLOWING

Udgivelsesdato: 06-10-2023 · Pris: 75,00 kr

MIND BLOWING er udført til udstillingen MIND BLOWING af duoen HUMANSITES sohn+isaksen. Med udgangspunkt i snapshots fra de res fotoarkiver, har Bodil Sohn og Else Ploug Isaksen valgt motiver, som belyser begrebet erindring over tid. Det er en næsten helt igennem hvid bog med ’ hvor man kun lige kan ane billederne som var de falmede erindringer eller taget af tiden.

Erindring er en bestemt form for hukommelse. Kameraet fastholder med sin maskinelle hukommelse motivet ned til mindste detalje. Vi derimod husker og genoplever personlige oplevelser og sætter dem ind i en livshistorisk sammenhæng under forandring Tiden måler vi i sekunder, timer, dage eller år, men opfatter den også som begivenheder eller tilstande, der i ét udgør fortid, nutid og fremtid nærmest oplevet som en fjerde, ikkerumlig
dimension, MIND BLOWING

HUMAN SITES sohn+isaksen er et fotografisk samarbejde mellem billedkunstnerne Bodil Sohn og Else Ploug Isaksen 2003 –). Gennem årene har de udviklet en kunstpraksis, hvor de med en legende tilgang udfordrer fotografiets todimensionalitet. så flertydige fortolkninger sættes i spil.

humansites.dk
bodilsohn.dk
elseplougisaksen.dk

Læg i kurven
Pris: 75 kr
Bogen blev lagt i kurven