MENU
X

August Strindberg

Jardin des Plantes II

Udgivelsesdato: 30-06-2020 · ISBN: 978-87-999982-1-0 · Pris: 140,00 kr

To små bøger Jardin des Plantes I & II af August Strindberg blev udgivet af det svenske forlag Torsten Hedlund Förlag i 1896. Teksterne har Strindberg skrevet i Paris og Sverige i perioden forud for hans skelsættende værk Inferno, og er en blanding af fortælling, refleksion og præsentation af naturvidenskabelige fakta om et udvalg af biologiske, geologiske og kemiske emner. I en blandform, som lægger sig ubestemmeligt ind i et åbent kontinuum mellem litteratur og ikke-litteratur, skriver forfatteren i 11 essays intenst og subjektivt om både konkrete og gådefulde sammenhænge i naturen. Med en af Strindbergs egne karakteristiske dobbeltformuleringer kalder han sine naturvidenskabelige undersøgelser for “rationel mysticisme”.

Jardin des Plantes I undersøger forholdet mellem uorganisk og organisk. Strindberg samler på iagttagelser af mineraler, metaller og stenmaterialers formdannende egenskaber, der kan understøtte de associative teser han skaber i skriften. Strindberg ser, associerer og skriver sig ind på disse formers rolle i den evige cyklus mellem levende og dødt. Er stenarter fækalier fra et tidligere urliv, spørger han eksempelvis, når han iagttager at sten har visse morfologiske tendenser til levende former. Den underliggende tese er, at det organiske og uorganiske har formgivende drifter til fælles. To urkrafter i et bestandigt komplementært spil om livets udvikling. Eller når Strindberg skriver om hvordan vand “affotograferer” planternes indre former, medens det passerer gennem planten, for senere med sin “erfaring” at imitere formerne, når det frosne vand danner organiske iskrystaller på vinduesruderne i storbyen.

Denne bog Jardin des Plantes II er en tekstvandring gennem dyre- og planteriget. Strindbergs observationer af konkrete dyr og planters morfologiske og livsnære egenskaber omsætter han til fantasifulde forestillinger om arternes oprindelse og udviklingsbaner. Een af hans centrale ideer er, at planter og dyr er som forbundne kar, der, ikke bare evolutionært men også i det biologisk udfoldede liv, overskrider hinandens domæner. Den murkravlende vedbend er således udstyret med en dyrisk trang til løsrivelse og frisættelse. En anden idémæssig understrøm handler om naturens næsten legende måde at skabe og bruge billedbærende tegn. Som når en natsværmer har et ikonisk mærke af et dødningehoved på ryggen, da er det naturens skælmske måde at sammenflette døden og livet.

Læg i kurven
Pris: 140 kr
Bogen blev lagt i kurven