MENU
X

August Strindberg

Jardin des Plantes I

Udgivelsesdato: 29-06-2020 · ISBN: 978-87-93911-09-3 · Pris: 140,00 kr

To små bøger Jardin des Plantes I & II af August Strindberg blev udgivet af det svenske forlag Torsten Hedlund Förlag i 1896. Teksterne har Strindberg skrevet i Paris og Sverige i perioden forud for hans skelsættende værk Inferno, og er en blanding af fortælling, refleksion og præsentation af naturvidenskabelige fakta om et udvalg af biologiske, geologiske og kemiske emner. I en blandform, som lægger sig ubestemmeligt ind i et åbent kontinuum mellem litteratur og ikke-litteratur, skriver forfatteren i 11 essays intenst og subjektivt om både konkrete og gådefulde sammenhænge i naturen. Med en af Strindbergs egne karakteristiske dobbeltformuleringer kalder han sine naturvidenskabelige undersøgelser for “rationel mysticisme”.

Denne første del, Jardin des Plantes I, rummer seks essays der undersøger forholdet mellem uorganisk og organisk. Strindberg samler pa iagttagelser af mineraler, metaller og stenmaterialers formdannende egenskaber, der kan understotte de associative teser han skaber i skriftens flow. Strindberg ser, associerer og skriver sig ind pa disse formers rolle i den evige cyklus mellem levende og dodt. Er stenarter fækalier fra et tidligere urliv, sporger han eksempelvis, nar han iagttager at sten har visse morfologiske tendenser til levende former. Den underliggende tese er, at det organiske og uorganiske har formgivende drifter til falles. To urkrafter i et bestandigt komplementart spil om livets udvikling. Eller når Strindberg skriver om hvordan vand “affotograferer” planternes indre former, medens det passerer gennem planten, for senere med sin “erfaring” at imitere formerne, nar det frosne vand danner organiske iskrystaller pa vinduesruderne i storbyen.

Læg i kurven
Pris: 140 kr
Bogen blev lagt i kurven